ДСТУ Б

  ДБН
  Купить ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
 1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
 2. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб
 3. ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів.
 4. ДСТУ Б А.1.1-6-94. Теплофізичні випробування мате
 5. ДСТУ Б А.1.1-7-94. Метод термічного аналізу матер
 6. ДСТУ Б А.1.1-8-94. Метод рентгеноструктурного ана
 7. ДСТУ Б А.1.1-9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів
 8. ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісн
 9. ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Терміни та визначення
 10. ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна.
 11. ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
 12. ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні.
 13. ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні
 14. ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна.
 15. ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі
 16. ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначенн
 17. ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби пе
 18. ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення
 19. ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейне
 20. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення.
 21. ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти.
 22. ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові)
 23. ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро-і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення
 24. ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва
 25. ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів
 26. ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи.
 27. ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони
 28. ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин
 29. ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
 30. ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
 31. ДСТУ Б А.1.1-70-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
  ДСТУ Б А.1.1-71-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 32. ДСТУ Б А.1.1-72-2000. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 33. ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять
 34. ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення
 35. ДСТУ Б А.2.4-1-95 Умовні позначення трубопроводі
 36. ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) Умовні графічн
 37. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). Поправка
 38. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації
 39. ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) Загальні полож
 40. ДСТУ Б А.2.4-6-95 ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ
  ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання
  ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання
 41. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) Поправки
  ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) Зміна N1
 42. ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) Умовні позначе
 43. ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93) Правила викона
 44. ДСТУ Б А.2.4-10-95 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
 45. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). Правила викон
 46. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). Правила викон
 47. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Умовні графіч
 48. ДСТУ Б А.3.1- 6-96 Матеріали і вироби будівельні.
  ДСТУ Б А.3.1- 6-96 Зміна N 1
 49. ДСТУ Б В.1.1-2-97. Материалы строительные. Метод
 50. ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції
 51. ДСТУ Б В.1.1-6-2001. Захист від пожежі. Двері і вікна
 52. ДСТУ Б В.1.1-8-2003. Захист від пожежі. Кабельні
 53. ДСТУ Б В.1.1-9-2003. Захист від пожежі. ПІдвісні
 54. ДСТУ Б В.1.1-10:2004. Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку
 55. ДСТУ Б В.1.1-11 2005. Защита от пожара Электрические кабельные линии
 56. ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класиф
 57. ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабора
 58. ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи
 59. ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1
 60. ДСТУ Б В.2.1-6-2000. ГРУНТИ.ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ
 61. ДСТУ Б В.2.1-7-2000. ГРУНТИ.МЕТОДИ ПОЛЬОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ І ДЕФОРМОВАНОСТІ
 62. ДСТУ Б В.2.1-8-2001. Відбирання, упакування, транспор-тування і зберігання зразків
 63. ДСТУ Б В.2.3-3-2000. (ГОСТ 30412-96). Дороги авто
 64. ДСТУ Б В.2.5-1-95. Інженерне обладнання будинків
 65. ДСТУ Б В.2.5-2-95. (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1
 66. ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне облад
 67. ДСТУ Б В.2.5-12-98. (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні.
 68. ДСТУ Б В.2.5-14-95. Поправки
 69. ДСТУ Б В.2.5-15-99. (ГОСТ 10944-97). Крани регулюва
 70. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого пол
 71. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного
 72. ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з'єднувальні з поліпр
 73. ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного
 74. ДСТУ Б В.2.6-1-95. Конструкції будинків і споруд.
 75. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні
 76. ДСТУ Б В.2.6-2-95. Зміна N1
 77. ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції буд
 78. ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції бу
 79. ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд.
 80. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхі
  ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1
 81. ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Мет
 82. ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. За
 83. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд.
 84. ДСТУ Б В.2.6-16-00. (ГОСТ 30109-94). Поправка
 85. ДСТУ Б В.2.6-17-00. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки вікон
 86. ДСТУ Б В.2.6-18-00. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки вікон
 87. ДСТУ Б В.2.6-19-00. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки вікон
 88. ДСТУ Б В.2.6-20-00. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні.
 89. ДСТУ Б В.2.6-21-00. (ГОСТ 19330-99). Стояки залізо
 90. ДСТУ Б В.2.6-23-01. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні
 91. ДСТУ Б В.2.6-24-01. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні
 92. ДСТУ Б В.2.6-25-03. Автоматизированные системы тех
 93. ДСТУ Б В.2.6-44:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови
 94. ДСТУ Б В.2.6-47:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови
 95. ДСТУ Б В.2.6-48:2008. Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови
 96. ДСТУ Б В.2.6-57:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови
 97. ДСТУ Б В.2.6-58:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови
 98. ДСТУ Б В.2.6-62:2008. Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови
 99. ДСТУ Б В.2.6-75:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови
 100. ДСТУ Б В.2.6-84:2009. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови
 101. ДСТУ Б В.2.7-1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови
 102. ДСТУ Б В.2.7-2-93. Фосфогіпс кондиційний для виро
 103. ДСТУ Б В.2.7-3-93. Камінь гіпсовий штучний із фос
 104. ДСТУ Б В.2.7-4-93. В~яжуче гіпсове із фосфогіпсу.
 105. ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови
 106. ДСТУ Б В.2.7-6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови
  ДСТУ Б В.2.7-6-94. Зміна N 1
 107. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Вироби бетонні стінові дрібнош
  ДСТУ Б В.2.7-7-94. Поправки
  ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 1
 108. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови
  ДСТУ Б В.2.7-8-94. Зміна N1
 109. ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна
 110. ДСТУ Б В.2.7-10-95. Арматура стержньова для залізо
 111. ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для виробництва штучни
 112. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
 113. ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи в
 114. ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сировина глиниста
 115. ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові
 116. ДСТУ Б В.2.7-16-95.
 117. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Зміна N 1
  ДСТУ Б В.2.7-17-95. Поправки
 118. ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови
 119. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали буді
 120. ДСТУ Б.В.2.7-20-95. Поправка
 121. ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия
 122. ДСТУ Б В.2.7-22-95. Вяжучі композиційні низькоакт
 123. ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
 124. ДСТУ Б В.2.7-24-95. Вяжуче шлаколужне. Технічні у
 125. ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови
 126. ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сировина глиниста. Метод
 127. ДСТУ Б В.2.7-27-95. Пісок із вапняків-черепашників
 128. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови
  ДСТУ Б В.2.7-28-95. Зміна N 1
 129. ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, і
 130. ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневи
 131. ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
 132. ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і
 133. ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт
 134. ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піща
 135. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
  ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1
 136. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови
 137. ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94). Матеріали
 138. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок
 139. ДСТУ Б В.2.7-42-97.
 140. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови
 141. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка
  ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна N 1
 142. ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні
 143. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного
  ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 1
 144. ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Мето
 145. ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базо
 146. ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетони. Прис
 147. ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетони. Дила
 148. ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95). Бетони. Cтру
 149. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Поправка N1
 150. ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Вироби теплоіз
 151. ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Підлоги. Метод
 152. ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколи
 153. ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для
 154. ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробниц
 155. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні
  ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1
  ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна N 1
 156. ДСТУ Б В.2.7-62-*.
 157. ДСТУ Б В.2.7-63-*.
 158. ДСТУ Б В.2.7-64-*.
 159. ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонів і будівель
 160. ДСТУ Б В.2.7-66-*.
 161. ДСТУ Б В.2.7-67-*.
 162. ДСТУ Б В.2.7-68-*.
 163. ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності
 164. ДСТУ Б В.2.7-70-*.
 165. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій
 166. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебень
 167. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів
  ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка зміни N 1
  ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправки
 168. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупные заполнители природные,
 169. ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные
 170. ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород
 171. ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие
 172. ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий
 173. ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бути
 174. ДСТУ Б В.2.7-80-98. Цегла та камені силікатні. Технічнні умови
 175. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязки
 176. ДСТУ Б В.2.7-82-99. В~яжучі гіпсові. Технічні умови
 177. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94). Матеріали руло
 178. ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики покрів
 179. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементи
  ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цемент)
 180. ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96). Цементи тамп
 181. ДСТУ Б В.2.7-87-*.
 182. ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96). Портландцеме
 183. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Матеріали на
  ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1
 184. ДСТУ Б В.2.7-90-99. Вапно будівельне. Технічні умо
 185. ДСТУ Б В.2.7-91-99. В~яжучі мінеральні. Класифікац
 186. ДСТУ Б В.2.7-92-99. Суміші бетонні і цементобетони
 187. ДСТУ Б В.2.7-93-2000. Труби для мереж холодного та
 188. ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінераль
 189. ДСТУ Б В.2.7-95-2000. Листи гіпсокартонні. Технічнні умови
 190. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонн
 191. ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Изделия из ми
 192. ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивн
 193. ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плиты минера
 194. ДСТУ Б В.2.7-100-2000. Добавки активні мінеральні
 195. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали р ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Зміна N 1
 196. ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Строительные материалы. Щеб
 197. ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики стр
  ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики стр
 198. ДСТУ Б В.2.7-104-*.
 199. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і
 200. ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі по
 201. ДСТУ Б В.2.7-107-*.
 202. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики п
 203. ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для вироб
 204. ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло зага
 205. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плити гіпсові для перегород
  ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегоро
 206. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні e
  ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні e
  ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні
 207. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические
  ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки
  ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
 208. ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і
 209. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бе
 210. ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Скло з ни
 211. ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали
 212. ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки кер
 213. ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки ке
 214. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтоцементные
 215. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтоцементні
 216. ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для
 217. ДСТУ Б В.2.7-121-2003. Порошок мінеральний для асфальтобетона
 218. ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови
 219. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови
 220. ДСТУ Б В.2.7-172:2008 (EN 480-10:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду
 221. ДСТУ Б В.2.7-173:2008 (EN 480-12:1997, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках
 222. ДСТУ Б В.2.7-174:2008 (EN 480-6:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії
 223. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
 224. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови
 225. ДСТУ Б В.2.8-8-96. Будівельна техніка, оснастка,
 226. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка,
  ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
  ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки
  ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
 227. ДСТУ Б В.2.8-18:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови
 228. ДСТУ Б В.2.8-19:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови
 229. ДСТУ Б В.2.8-22:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови
 230. ДСТУ Б В.2.8-25:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови
 231. ДСТУ Б В.2.8-29:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови

 232. ДСТУ №

 233. ДСТУ 1.0:2003
 234. ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизаци
 235. ДСТУ 2273 Система стандартів безпеки праці. Пожеж
 236. ДСТУ 2099-92
 237. ДСТУ 2834-94
 238. ДСТУ 2708:2006
 239. ДСТУ 2803-94
 240. ДСТУ 3717-98
 241. ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонны
 242. ДСТУ 3841-99 Щити дерев~яні для підлоги. Технічні
 243. ДСТУ 4044-01 Битумы нефтяные дорожные вязкие.
 244. ДСТУ
 245. ДСТУ
 246. ДСТУ

  ДСТУ ISO

 247. ДСТУ ISO 9000-1-95, часть 1. Стандарты по управлен
 248. ДСТУ ISO 9000-2-96, часть 2. Стандарты по управлен
 249. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги
 250. ДСТУ ISO 9004-2-96, часть 2. Управление качеством
 251. ДСТУ ISO 10011-1-97
 252. ДСТУ IS0 10011-2-97
 253. ДСТУ IS0 10011-3-97
 254. ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления ок
 255. ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления ок
 256. ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания
 257. ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания
 258. ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания

  ДСТУ ГОСТ

 259. ГОСТ 30301-95. Изделия асбестоцементные. Правила
 260. ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые.
 261. ГОСТ 30413-96 (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дорог
 262. ГОСТ 5088-94. Петли стальные для деревянных око
 263. ГОСТ 5180-84 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грун
 264. ГОСТ 20849-94. Конвекторы отопительные. Технич
 265. ГОСТ 18124-95. Листы асбестоцементные плоские. Т
 266. ГОСТ 21.114-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПД
 267. ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грун
 268. ГОСТ 20522-96 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-5-95). Гру
 269. ГОСТ 21.110-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПД
 270. ГОСТ 24940-97. (В Украине - ДСТУ Б В.2.2-6-97).
 271. ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для
 272. Витяг з протоколу N 4 засідання НТР від 14.12.94
 273. Рішення N 233 від 29.11.95. Про зміну строку введення в ді
 274. Рішення N 219 від 18.12.96. Про затвердження ДСТУ ~Констру
 275. Рішення N 34 від 12.03.97 Про внесення поправок до ДСТУ
 276. Рішення N 102 від 27.06.97 Про затвердження змiн N 1 до Д
 277. Рішення N 278 вiд 2.12.98 Про затвердження змiни 1 до
 278. Рішення N 150 від 22.06.99 Про затвердження ДСТУ ~Вапно б
 279. Рішення N 24 НТР від 12.04.2002. Про проект Рекоме
 280. Рішення N 15 НТР від 25.10.2002. Про проект Зміни
 281. Рішення N 90 від 05.12.2002 Про затвердження Зміни N 1
 282. Рішення N 24 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ ~
 283. Рішення N 25 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ ~
 284. Рішення N 26 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ ~
 285. Рішення N 48 від 05.05.2003 Про затвердження зміни N 1
 286. Рішення N 51 НТР від 12.06.2003. Про проект ДСТУ Б
 287. Рішення N 51 НТР від 12.06.2003. Про проект ДСТУ Б
 288. Рішення N 54 НТР від 11.07.2003. Про проект ДСТУ Б
 289. Рішення N 54 НТР від 11.07.2003. Про проект ДСТУ Б
 290. Рішення N 63 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б
 291. Рішення N 64 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б
 292. Рішення N 171 від 13.10.2003 Про затвердження національн
 293. Рішення N 185 від 11.11.2003 Про затвердження ДСТУ Б В.1
 294. Рішення N 190 від 20.11.2003 Про затвердження ДСТУ Б В.1
 295. Рішення N 15 НТР від 16.04.2004. Про проект націо
 296. Рішення N 20 НТР від 20.04.2004. Про схвалення Зм
 297. Рішення N 24 НТР від 12.05.2004. Про проект ДСТУ
 298. Рішення N 108 від 21.05.2004 Про затвердження Зміни N
 299. Рішення N 109 від 21.05.2004 Про затвердження ДСТУ Б А
 300. Рішення N 142 від 02.07.2004 Про затвердження націонал
 301. Рішення N 27 НТР від 09.07.2004. Про розгляд прое
 302. Рішення N 28 НТР від 09.07.2004. Про розгляд прое
 303. Рішення N 150 від 20.07.2004 Про затвердження націонал
 304. Рішення N 151 від 20.07.2004 ~Щодо дозволу введення
 305. Рішення N 48 НТР від 15.10.2004. Про проект зміни
 306. Рішення N 193 від 20.10.2004 Про затвердження ДСТУ
 307. Рішення N 193 від 20.10.2004 Про затвердження ДСТУ ~За
 308. Рішення N 63 НТР від 12.11.2004. Про проект ДСТУ
 309. Рішення N 234 від 07.12.2004 Про затвердження ДСТУ Б В
 310. Рішення N 3 НТР від 21.01.2005. Про проект ДСТУ
 311. Рішення N 36 від 11.02.2005 Про затвердження ДСТУ Б
 312. Рішення N 36 від 11.02.2005 Про затвердження ДСТУ Б

  ДСТУ EN

 313. ДСТУ EN 13123-2:2006 Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
 314. ДСТУ EN 13124-2:2006 Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування

Сайт закрывается - материалы будут перенесены на базу ДБНУ